Telefón+420 725 800 414
+420 773 262 768

O nás | Napíšte nám | adriasun@adriasun.cz

Späť

AdriaSun - Dovolenka v Chorvátsku > CESTOVNÉ INFORMÁCIE > Poistenie

Cestovné poistenie

Naša cestovná kancelária je poistená proti úpadku v poisťovni Slavia. Garančný list je k stiahnutiu v sekcii Cestovné informácie> Cestovná zmluva, zmluvné podmienky, garančné list.

Od rovnakej poisťovne ponúkame aj komplexné cestovné poistenie pre našich klientov.

Komplexné Cestovné Poistenie

Poisťovňa Union účinkuje na slovenskom poistnom trhu od roku 1992. Napriek pomerne krátkej histórii je jednou z najskúsenejších poisťovní. Poskytovaním nadštandardných služieb, proaktivitou a inováciou sa usiluje o to, aby bola poisťovateľom, s ktorým je exkluzívna spolupráca a ktorý zabezpečuje svojim klientom jedinečnú kombináciu produktov v oblasti komerčného a zdravotného poistenia. Union a. s. je lídrom predovšetkým v oblasti cestovného poistenia.

Typy cestovného poistenia:

Typ poistenia

riziko

typ A1

typ A3

typ B

typ C

poistenie liečebných nákladov v zahraničí

áno

áno

nie

áno

poistenie batožiny (vrátane oneskoreného dodania batožiny leteckou spoločnosť a straty dokladov)

áno

áno

nie

nie

poistenie zodpovednosti za škody ( zodpovednosť        za škody na zdraví, zodpovednosť za škody na majetku, náklady na advokáta a náklady kaucie)

áno

áno

nie

áno

úrazové poistenie (trvalé následky úrazu, smrť úrazom)

áno

áno

nie

nie

poistenie storna zájazdu

áno

áno

áno

nie

poistenie nevydarenej dovolenky

áno

áno

áno

nie

poistenie zvýšených nákladov na spätnú prepravu

áno

áno

nie

nie

poistenie doprovodu

áno

áno

áno

nie

poistenie predčasného návratu a nečerpaných služieb

áno

áno

áno

nie

poistenie nákladov na cestu blízkej osoby poistného

áno

áno

nie

nie

poistenie nákladov v prípade nepojazdného vozidla

áno

áno

nie

nie

poistenie meškania hromadného dopravného  prostriedku

áno

áno

nie

nie

poistenie oneskoreného nástupu na zájazd

áno

áno

nie

nie

 

Výška poistného na 1 deň a na jednu osobu je stanovená:

Základné poistné v EUR

Typ A 1

Typ A 3

Typ B

Typ C

„oblasť Európy“

1,70

5,10

0,50

0,70

„oblasť mimo Európy“

2,00

6,00

0,70

0,90

„svet“

2,70

8,10

1,00

1,20

 

 

 

 

 

 

Účastníci zájazdov, počas ktorých sa vykonávajú športové kurzy, rekreačné lyžovanie vrátanie snowboardingu, horelezecké, potápačské, speleologické alebo kurzy lietania sa poisťujú s prirážkou 100 % k základnému poistenému (s výnimkou poistného pre typ B), t. j. výška poistného na 1 deň a na jednu osobu je stanovená:

Základné poistné v EUR

Typ A 1

Typ A 3

Typ B

Typ C

„oblasť Európy“

3,40

10,20

0,50

1,40

„oblasť mimo Európy“

4,00

12,00

0,70

1,80

„svet“

5,40

16,20

1,00

2,40