Telefón+420 725 800 414
+420 773 262 768

O nás | Napíšte nám | adriasun@adriasun.cz

Späť

AdriaSun - Dovolenka v Chorvátsku > CESTOVNÉ INFORMÁCIE > Poistenie > Ako postupovať v prípade poistnej udalosti v zahraničí

Postup v prípade poistnej udalosti v zahraničí

Urýchlene sa skontaktujte s pracovníkmi asistenčnej spoločnosti EuroCross Assistance Czech Republic
(tel.: ++420 2 9633 9644), ktorí sú Vám k dispozícii 24 hodín denne 7 dní v týždni, komunikujú po slovensky.

V prípade ochorenia alebo úrazu

Pri oznamovaní vzniku poistnej udalosti uveďte tieto údaje:

- Vaše meno a priezvisko,
- číslo poistnej zmluvy alebo číslo poistnej karty,
- dobu platnosti poistenia,
- adresu a tel. číslo miesta, na ktorom sa nachádzate a kde je možné Vás zastihnúť,
- stručne opíšte Vašu situáciu (vznik poistnej udalosti).

Ak potrebujete pomoc veľmi naliehavo, vyhľadajte najskôr pomoc lekára a preukážte sa poistnou zmluvou alebo poistnou kartou. Po uhradení poplatkov za ošetrenie v hotovosti si od lekára vyžiadajte originál potvrdenia o ošetrení s uvedením diagnózy a doklad o zaplatenej čiastke. Po návrate do vlasti Vám Union poisťovňa účty preplatí.
Ak ste boli hospitalizovaný
, je potrebné kontaktovať asistenčnú spoločnosť bezodkladne, najneskôr však do 24hodín. Potrebný lekársky prevoz je možné realizovať len so súhlasom asistenčnej spoločnosti alebo Union poisťovne.
Ak úraz zavinila konkrétna osoba (napr. v prípade dopravnej nehody), je potrebné Union poisťovni predložiť aj policajnú správu.

V prípade škody na batožine

Odcudzenie batožiny okamžite oznámte na najbližšej policajnej stanici. Ak došlo k odcudzeniu batožiny z ubytovacieho zariadenia, vyžiadajte si ubytovateľom potvrdený písomný doklad o vzniku a rozsahu škody.

Ak došlo k poškodeniu, zničeniu, strate alebo odcudzeniu batožiny počas leteckej prepravy, vyžiadajte si prepravcom potvrdený písomný doklad o vzniku a rozsahu škody (v prípade leteckej spoločnosti ide o protokol PIR), poisťovni predložte aj cestovný a batožinový lístok.

Ak spôsobíte škodu inej osobe na zdraví alebo na majetku

Neuznávajte svoju zodpovednosť za škodu bez súhlasu poisťovne. V prípade škody nad 100 € vzniknutú škodu v žiadnom prípade neuhrádzajte a to ani čiastočne.

Zabezpečte si mená a kontaktné adresy svedkov, resp. ich výpovede. Pri škodách väčšieho rozsahu pri zranení alebo ak je vaše zavinenie sporné, privolajte aj políciu a vyžiadajte si policajnú správu. Snažte sa zdokumentovať okolnosti škody (poškodenú vec odfotografujte). Nepodpisujte žiadny dokument, ktorého obsahu nebudete rozumieť.

Za predpokladu, že úraz, ktorý ste utrpeli v zahraničí, zanechá trvalé následky, oznámte túto skutočnosť poisťovni hneď po návrate do vlasti.

Z celého sveta platné tel. čísla spoločnosti EuroCross Assistance Czech Republic:
++420 2 9633 9644, ++31 71 36 41 212

EuroCross Assistance Czech Republic, Lazarská 13/8, 120 00 Praha 2, Česká republika

Z Anglicka, Francúzka, Nemecka, Rakúska, Talianska, Španielska, Švajčiarska, Kanady a USA je možné využiť aj bezplatné tel. číslo asistenčnej spoločnosti EuroCross Assistance Czech Republic: ++800 41 212 212


++ je pripojenie na medzinárodnú sieť, pre väčšinu európskych krajín je predvoľba 00, pre USA a Kanadu je predvoľba 011. Pozor! Toto číslo nie je možné použiť ako bezplatné z mobilného telefónu.